HUOT | ODRŽIVI RAZVOJ

ODRŽIVI RAZVOJ  ODRŽIVI RAZVOJ

EKOLOŠKO DIZAJNIRANJE SVIH PROIZVODA :

Kompanija HUOT oduvek proizvodi proizvode poštujuci principe održivog razvoja.
Tokom procesa dizajniranja i razvoja uzimamo u obzir uticaje koji naši proizvodi mogu imati na životnu sredinu i integrišemo ih tokom citavog njihovog radnog veka: od sirovine, proizvodnje, logistike i distribucije do njihove upotrebe i recikliranja.

SVI PROIZVODI SE RECIKLIRAJU

Reciklaža u kompaniji HUOT odnosi se na dva razlicita postupka:

  1. 1. Sortiranje i obradu otpada.
  2. 2. Reciklažu materijala cime se omogucava da se u proizvodnom procesu ponovo iskoriste materijali nekog slicnog proizvoda kojem je istekao vek trajanja ili ostaci od proizvodnje.

Svi materijali koje koristi kompanija HUOT mogu se reciklirati.