04 KVALITET I INOVACIJE| NAŠE ISKUSTVO

NAŠE ISKUSTVO NAŠE ISKUSTVO

KOMPANIJA HUOT, KOJA SE NALAZI U LORENI, U SENT MIJELU, VODI POREKLO OD LOKALNE LIVNICE U KOJOJ SU U SREDNJEM VEKU RADILI KALUÐERI.

Fabrika Kompanija Huot se specijalizovala za dizajniranje, proizvodnju i ponudu rešenja za kompletne priključne sisteme za mrežu pitke vode.

Kompanija Huot pripada grupi St-Mihiel SAS: tri kompanije sa proizvodnjom u Francuskoj koje aktivno grade partnerstvo sa stručnjacima iz oblasti građevinarstva, sanitarija i protivpožarne zaštite.

www.meubles-gente.fr

www.rpons.fr